CD “Intavolatura” review – Gitarr och Luta 4/2016

Ingen kan väl ha undgått att höra Kapsbergers magiska och ofta spelade arpeggiostycke med den mera exakta titeln Toccata secondo Arpeggiata, som återfinns i Kapsbergers Libro primo di intavolatura di chitarrone, tryckt i Rom 1604. Den finns också med på denna CD, enbart tillägnad verk av Kapsbergen Den tysk-italienske lutenisten Giovanni Girolamo (eller Johannes Hieronymus) Kapsberger, verksam i Italien under r600-talets första hälft, var en både produktiv och nyskapande kompositör. Han är väl mest känd för sina verk för luta och chitarrone, men hans produktion omfattar även sakrala och sekulära vokalverk i en mängd varianter. Åtskilliga av hans kompositioner, bl. a. en opera och en kantat, är dessvärre inte bevarade. På denna skiva får vi enbart avnjuta verk för chitarrone från hans första, tredje och fjärde tryckta tabulaturböcker för detta instrument och som omspänner en ganska lång period, från 1604 till 1640. Den andra boken är inte bevarad, men den tredje återupptäcktes så sent som 2004. Kapsbergers musik för lutinstrument från nästan fyra decennier var unik för sin tid, sofistikerad, omvälvande och synnerligen modern. Man kan väl säga att han både var med och före sin tid i sina verk för luta och chitarrone. Hans musik hade också ett betydande inflytande på kompositörer inom andra instrumentgrupper, t. ex. Frescobaldi på cembalo. Maiorana låter oss höra en blandning av preludier, toccator, passacaillor, passegiati efter madrigaler av Gesualdo och Arcadelt samt danssatser som corrente och ballo. En nio minuter lång battaglia demonstrerar chitarronens alla möjliga uttrycksmedel. Musiken har ett sällsamt och improviserande flyt som ibland ger associationer till de främsta av flamencogitarristerna. Stefano Maiorana är sannerligen en virtuos musikant och presterar ett alldeles utsökt, pregnant och kraftfullt spel på sitt enkelsträngade instrument. Här finns sannerligen inga tveksamheter eller tekniska begränsningar utan här ger en fullfjädrad instrumentalist en utmärkt introduktion till Kapsbergers egenartade kompositioner från tre decennier.

Kenneth Sparr
Gitarr och Luta, 4/2016

A nessuno è passato inosservato l’ascolto della magica Toccata, dal titolo esatto ‘’Toccata seconda Arpeggiata’’,  ritrovata nel Libro Primo della intavolature per chitarrone di Kapsberger stampato a Roma nel 1604. La possiamo ascoltare in questo CD dedicato interamente alle opere del liutista italo-tedesco Giovanni Girolamo (o Johannes Hieronymus) Kapsberger, prolifico e innovativo compositore della prima metà del 1600.  Sebbene sia più conosciuto per le composizioni per liuto e chitarrone, la produzione di  Kapsberger comprende anche numerose opere vocali sacre e profane scritte utilizzando diverse forme musicali. Molte delle sue composizioni sono però purtroppo andate perse, tra le quali un’opera ed una cantata. In questo disco possiamo goderci unicamente i lavori per Chitarrone tratti dal primo, dal terzo e dal quarto libro delle intavolature stampati in un periodo abbastanza lungo tra il 1604 e il 1640. Il secondo libro non è stato conservato mentre il terzo è stato riscoperto solamente nel vicino 2004. La musica liutistica di Kapsberger per quasi quattro decenni fu considerata sofisticata, rivoluzionaria, assolutamente moderna ed unica per il suo tempo. Si può certamente affermare che Kapsberger, con i suoi lavori per liuto e chitarrone, fosse davvero in anticipo per il suo tempo.  La sua musica inoltre ricevette una grande influenza dalla musica strumentale non liutistica, in particolare da quella del clavicembalista Frescobaldi. Maiorana ci fa ascoltare una serie di preludi, toccate, passacaglie, passeggiate sui madrigali di  Gesualdo e Arcadelt e movimenti di danza come la corrente e il ballo. Nella Battaglia, abbiamo nove minuti nei quali il chitarrone esprime tutti i suoi possibili mezzi espressivi. La musica sembra fluire a modo proprio, come un’improvvisazione e sembra a volte evocare i chitarristi flamenco più importanti. Stefano Maiorana è difatti un musicista virtuoso, che suona in maniera raffinata, espressiva e piena di forza con il suo strumento a corde singole. Qui non ci sono incertezze o limiti tecnici ma uno strumentista completo che ci regala un’eccellente introduzione alle composizioni uniche nel proprio genere di Kapsberger attraverso tre decenni.

Kenneth Sparr
Gitarr och Luta, 4/2016

(traduzione di Carlo Bruno)

reviews…